Drazí přátelé akvaristé i neakvaristé,

chtěli bychom Vás pozvat na naši mezinárodní výstavu akvarijních ryb — halančíků. Vloni jsme museli od pořádání výstavy upustit, tak bychom si to letos s o to větší radostí rádi společně vynahradili.

 Na výstavě spatříte nevšední, zato však nádherně zbarvené akvarijní ryby, z nichž se některé vyznačují zajímavým životním cyklem na souši (nothobranchius rachovii) či jejich chování nese znaky jakési vrozené majestnátnosti (laimosemion xiphidius).

Poslední den výstavy pak proběhne tradiční burza, z které si některé z těchto podivuhodných ryb můžete přinést domů a pokusit se o odchov.

Takže si poslední zářijový víkend vyhraďte pro naši výstavu, kterou spojíte s návštěvou skleníku botanické zahrady, Vyšehradu či půvabného okolí univerzitní čtvrti s netradičními pohledy na Prahu.

Budeme se na Vás těšit v září,

Vaši členové České halančíkářské společnosti

fishlist2022-final